Các quy định và nguyên tắc chung về chương trình khuyến mãi của T68bet

 1. Tất cả các chương trình khuyến mãi của T68bet chỉ dành cho mục đích giải trí cá nhân của khách hàng. nhà cái có quyền giới hạn quyền tham gia và điều chỉnh các chương trình khuyến mãi theo quyết định của mình.
 2. T68bet có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào hoặc một phần của chương trình mà không cần thông báo trước.
 3. Các chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên có một tài khoản duy nhất tại T68bet. Không được phép tham gia các chương trình khuyến mãi nếu có sự trùng lặp về địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng internet.
 4. Tiền thưởng khuyến mãi không thể chuyển đổi sang tài khoản khác trước khi thành viên hoàn thành yêu cầu về doanh thu cược tại chương trình khuyến mãi đó. Việc nhận tiền thưởng và rút tiền từ tiền thắng cược phụ thuộc vào quyền quyết định của T68bet.
 5. Các chương trình khuyến mãi hoàn trả không tính cược hòa, cược hủy hoặc cược giữa hai bên để tính vào doanh thu cược để nhận khuyến mãi hoàn trả.
 6. Trong trường hợp thành viên hủy bỏ, loại bỏ tiền thưởng hoặc rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu về doanh thu cược, tiền thưởng và tiền thắng từ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ trước khi có thể rút tiền.
 7. T68bet không chấp nhận bất kỳ hành vi lạm dụng tiền thưởng hoặc gian lận tiền thưởng nào. Chúng tôi sẽ kiểm tra mọi trường hợp lạm dụng và gian lận trong chương trình khuyến mãi trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi. T68bet sẽ hủy toàn bộ tiền thưởng và tiền cược thắng nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận hoặc lạm dụng khuyến mãi nào. Để bảo vệ quyền lợi của những người chơi tích cực, chúng tôi cho phép cung cấp nhiều hơn nữa các khoản thưởng cho họ và ngăn chặn những thành viên thực hiện gian lận tiền thưởng.
 8. Quyết định về việc xác định gian lận tiền thưởng trong chương trình khuyến mãi sẽ tuân theo quyết định của T68bet. Hành vi lạm dụng tiền thưởng sẽ dựa trên việc vi phạm các điều kiện dưới đây, cũng như có thể là những hành vi gian lận khác tùy thuộc vào quyết định của T68bet:

* Sử dụng nhiều tài khoản cá nhân hoặc sử dụng proxy để truy cập.

*Lạm dụng chênh lệch tỷ lệ cược giữa các trang cá cược.

*Đặt cược cho cả hai bên.

*Cược tổ hợp.

*Cược chéo tài khoản.

*Nhận nhiều lần tiền thưởng từ chương trình khuyến mãi chào mừng.

*Sử dụng VPN hoặc ẩn địa chỉ IP.

 1. Trong trường hợp vi phạm các điều kiện và điều khoản, quyết định của T68bet là quyết định cuối cùng và thành viên vi phạm không có quyền khiếu nại.
 2. Đối với mọi tranh chấp liên quan đến quyền tham gia vào các chương trình khuyến mãi, tất cả vấn đề liên quan đến tiền thưởng, giải thưởng hoặc các điều kiện và điều khoản, quyết định cuối cùng thuộc về T68bet.
 3. T68bet có quyền hạn chế tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Chúng tôi cũng giữ quyền chấm dứt hoặc sửa đổi Điều kiện và Điều khoản của các chương trình khuyến mãi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 4. Quá trình rút tiền hoặc nhận giải thưởng có thể được kiểm tra và/hoặc xác minh danh tính trước khi xử lý. Thành viên có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng về tên tuổi, địa chỉ, tuổi tác hoặc biên lai gửi tiền, chứng minh game đã chơi hoặc số điện thoại. Sau khi yêu cầu được gửi đến Người chơi, nếu thông tin không được cung cấp trong vòng 72 giờ, tiền thưởng, tiền cược thắng hoặc giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

 

 1. Tất cả người tham gia các chương trình khuyến mãi đều phải tuân thủ Điều kiện và Điều khoản của T68bet đi kèm với các Quy định Luật Lệ chung của T68bet.