1. Chính sách bảo mật này đặc tả cách T68bet xử lý và quản lý thông tin cũng như dữ liệu mà quý khách cung cấp. Điều này nhằm mục đích hỗ trợ quý khách tham gia vào các sản phẩm, chức năng tổng thể và các hoạt động trên hệ thống và trang web của chúng tôi.
  2. Bằng cách sử dụng trang web và cung cấp thông tin, quý khách đồng ý để T68bet tiến hành xử lý thông tin của mình và sử dụng dữ liệu cho mục đích đăng ký tài khoản và tham gia trong các sản phẩm của chúng tôi, nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách.
  3. Thông tin cá nhân và dữ liệu của quý khách chỉ được T68bet sử dụng để phục vụ mục đích tham gia trong các sản phẩm và trò chơi, cũng như thực hiện các hoạt động liên quan đến sự tham gia của quý khách trong các trò chơi và quy trình xác minh tài khoản.
  4. Bằng cách gửi thông tin của quý khách và dữ liệu cho chúng tôi và sử dụng trang web, quý khách đồng ý cho tất cả các công ty thuộc T68bet (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch chéo, nhà cung cấp, cổng thanh toán) có thể chịu trách nhiệm cho một số chức năng và hoạt động hệ thống và trang web như quy định trong chính sách bảo mật.

Thông tin cá nhân và dữ liệu của quý khách có thể sử dụng cùng lúc với các thông tin khác với mục đích sau:

(a) Liên quan đến các giao dịch bao gồm thanh toán trực tuyến và thanh toán ngoại tuyến (truyền thống)

(b) Giao dịch các vé cược

(c) Quản lý tài khoản thành viên và nâng cấp hồ sơ thành viên

(d) Tuân thủ các trách nhiệm pháp lý và dịch vụ của chúng tôi

(e) Nghiên cứu, khảo sát và phân tích thành viên

(f) Cung cấp khuyến mãi, các sản phẩm và hỗ trợ

(g) Giám sát các giao dịch thành viên để kiểm tra việc gian lận, hoạt động cá cược bất thường, gian lận tiền thưởng, thông đồng cược nhóm và gian lận.

  1. Dữ liệu cá nhân và thông tin của quý khách có thể được sử dụng đồng thời với các thông tin khác với mục đích liên quan đến giao dịch thanh toán, quản lý tài khoản, nghiên cứu thành viên, cung cấp khuyến mãi và hỗ trợ, cũng như giám sát các hoạt động có thể liên quan đến gian lận.
  2. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ tiếp cận quý khách thông qua điện thoại, email, tin nhắn (SMS) và/hoặc các kênh liên hệ khác. Mọi cuộc gọi đến và đi từ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ được ghi âm với mục đích an ninh và xử lý các vấn đề hỗ trợ.
  3. Các thay đổi trong chính sách bảo mật sẽ được công bố trên trang web và có hiệu lực ngay lập tức.